Kasco voordracht

Voordracht kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie is de ALV-commissie die het bestuur controleert op hun  omgang met de financiën van ASVA. Op dit moment bestaat de commissie uit  Jasmijn Lyppens, Kyah van Megesen, Maarten Albers en Marije van de Guchte. Kyah  en Marije zullen echter komend jaar niet doorgaan, waardoor er twee nieuwe posities  vrijkomen.  

Bestuur 77 wil daarom Abigail Tjhay en Jamie van den Berg aandragen voor de  kascontrolecommissie van ASVA. 

Abigail Tjhay 

Abigail was penningmeester van bestuur 71, waardoor zij erg bekend is met alle  financiële handelingen binnen ASVA en tevens het functioneren van de  kascontrolecommissie. Daarnaast heeft ze veel ervaring opgedaan bij de  kascontrolecommissies van A.S.V.Gay en Kwakiutl. Door haar meerdere jaren in deze  kascontrolecommissies en haar kennis van de financiën binnen ASVA, denken wij dat  Abigail een uitstekende kandidaat is om de commissie verder te versterken. 

Jamie van den Berg 

Jamie was penningmeester van bestuur 75. Ook was hij penningmeester van Jonge  Socialisten Amsterdam en PvdA Amsterdam Centrum, heeft hij eerder in de  kascontrolecommissies van de Amsterdamse Kamer van Verenigingen en van  ALPHA gezeten, en heeft hij op de UvA gewerkt als student-assistent Financiën,  Planning & Control en als Commissievoorzitter Organisatie & Financiën bij de CSR.  

Door deze jaren aan ervaring op het gebied van financiën, denken wij dat Jamie ook  een uitstekende aanvulling zal zijn op de commissie. 

Voorstel: Abigail Tjhay en Jamie van de Berg worden toegevoegd aan de  kascontrolecommissie van ASVA. 

EIDSPLAN 

2020 | 2021

Voordracht kascontrolecommissie 1