Aanmelden Bondenborrel

Vorig jaar bestond ASVA 75 jaar. Helaas heeft ASVA dit niet kunnen vieren door COVID-19. Dit jaar heeft het bestuur 76 de verantwoordelijkheid genomen om dit alsnog te vieren, ofwel fysiek ofwel digitaal. Om 75 jaar strijdt voor de studenten te vieren worden er door de maand mei, de verjaardagsmaand van ASVA, evenementen georganiseerd om dit te vieren.

Zonder onderwijsinstellingen is er geen ASVA. Daarom willen wij jullie uitnodigen voor de reünie op 20 mei om 18:00. Wij hopen enorm op jullie aanwezigheid.