Fiducie in de fusie? – Een onderzoek naar de fusie tussen HvA en UvA

Waarom onderzoek?

Ten tijde van dit onderzoek was de fusie tussen de HvA en de UvA op handen. Het ASVA onderzoeksbureau legde de werkwijzen van beide onderwijsinstellingen naast elkaar en ontwikkelde naar aanleiding daarvan een aantal vragen voor het College van Bestuur.

Vragen naar aanleiding van het onderzoek:

‘In hoeverre kan het College van Bestuur verzekeren dat het onderwijs en het onderwijsaanbod aantoonbaar zullen verbeteren tijdens en na zo’n ingrijpend fusieproces?’

Hoe garandeert men voldoende aandacht voor de optimalisering van de interne organisatie en de invoering van het Bachelor/ Master stelsel binnen het fusieproces?’

‘Zullen de genoemde onderwijspilots geëvalueerd worden en zullen eventuele negatieve uitkomsten van de evaluaties ook gevolgen hebben voor de voortgang van het fusieproces?’

‘Onderschat het College van Bestuur het gebrek aan draagvlak en geloof niet als zijnde een, of misschien wel dé, cruciale factor voor het slagen van de fusie?’

‘Wat is de opzet voor de medezeggenschapsorganen binnen het fusieproces; wordt er gekozen voor gedeelde of ongedeelde medezeggenschap en zullen verkiezingen volgens een lijsten- of een personenstelsel plaatsvinden?’

‘Welke vorm zullen de studentenbegeleiding en het onderwijs binnen de nieuw te vormen organisatie krijgen en hoe zal dit georganiseerd worden?’

Nb.: De antwoorden op de gestelde vragen zijn bij het online zetten van dit onderzoek (tien jaar na dato) niet weten te achterhalen. Rapport: 

PDF icon

Fiducie in de Fusie – 20120924173225.pdf