De actieve student – extra-curriculaire activiteiten van studenten

Het studentenleven behelst meer dan studeren alleen. Veel studenten ondernemen graag andere activiteiten naast hun studie die gerelateerd zijn aan een studie- of studentenvereniging, sport, een inspraakorgaan of deelname aan een evenement. Deze extra-curriculaire activiteiten brengen veel plezier, maar dragen daarnaast ook bij aan de brede vorming van de student op het gebied van verantwoordelijkheid, en verschillende vaardigheden.

Waarom onderzoek?

Amsterdam is het kloppende hart van Nederland, een hoofdstad waar voor studenten een breed scala aan extra-curriculaire activiteiten te ondernemen valt. Dit rapport tracht inzicht te verschaffen in de extra-curriculaire activiteiten van de Amsterdamse student. Daarnaast richt het onderzoek zich op de rol van de UvA en de HvA betreffende de actieve student. Ten derde wordt gekeken naar de rol van systemen die erop gericht zijn de actieve student te belonen voor de extra-curriculaire activiteiten die hij/zij onderneemt.

Conclusies in het kort

De Amsterdamse student is actief in zowel bijbaantjes, studie- of studentenvereniging, stages en vrijwilligerswerk. voor studenten zijn er verschillende motivaties om actief te zijn. Deze variĆ«ren van inhoudelijke interesse, praktische voordelen, de wens om een bijdrage te leveren aan een bepaalde organisatie en het zogeheten CV-building. Studenten geven aan dat het ondernemen van extra-curriculaire activiteiten niet onverdienstelijk is. De rol van de UvA en HvA is minimaal; studenten geven aan dat er veel onduidelijkheid bestaat wat betreft de mogelijke extra-curriculaire activiteiten. Een certificaat voor de ondernomen activiteiten wordt door studenten toegejuicht.Rapport: 

PDF icon

De actieve student – extra-curriculaire activiteiten van studenten – maart 2010.pdf