1+1=3? Een onderzoek naar de bètafusie

In dit onderzoek is de houding van UvA-bètastudenten ten opzichte van het fusieproces van hun faculteit onderzocht. Daartoe is een kwantitatieve analyse gemaakt op basis van surveydata met 320 respondenten. Daarnaast is een kwalitatieve analyse gedaan op basis van de antwoorden op de open vraag in deze survey. Deze laten zien aan welke randvoorwaarden een eventuele fusie zou moeten voldoen volgens studenten. Hieruit is een duidelijk beeld naar voren gekomen.

Studenten zijn in grote meerderheid tegen een fusie, o.a. omdat zij menen dat het onderwijs niet gebaat is bij zo een fusie. Daarnaast voelt een meerderheid van de studenten zich onvoldoende geïnformeerd en kent zij de gevolgen van de fusie op het eigen studieverloop niet. Studenten hebben ook veel ideeën aangedragen hoe een eventuele fusie er wel uit zou moeten zien. Lees dat en meer in het onderstaande onderzoeksrapport. 

PDF icon

AFS rapport 3.0.pdf