RvT, weg ermee!

Op 10 juni 2016 is de Raad van Toezicht (RvT) van de UvA opgestapt. De medezeggenschap dreigde het vertrouwen in de RvT op te zeggen, waarna de RvT besloot in zijn geheel af te treden. Eerder die week riep ASVA de medezeggenschap op om het vertrouwen in de RvT op te zeggen. De brief van ASVA werd ongeveer 200 keer ondertekend door studenten en medewerkers. Inmiddels is er een nieuwe Raad van Toezicht aangesteld die bestaat uit Marise Voskens, Pauline Meurs, Rob Becker en Gerard Mols. Meer informatie over de nieuwe RvT is te vinden in het persbericht van de UvA.

Wat ging hieraan vooraf?

In het collegejaar 2015-2016 is het steeds duidelijker geworden dat de Raad van Toezicht (RvT) van de UvA en de HvA niet functioneert. De RvT heeft de taak om toezicht te houden op de bestuurders, maar dit is de afgelopen tijd keer op keer niet gelukt. Terwijl het huisvestingsbeleid van de UvA leidde tot grote schulden bouwden de leden van de RvT aan hun cv. Het is geen verrassing dat de RvT van de UvA en HvA niet functioneert: hoewel een RvT wettelijk gezien toezicht moet houden op het onderwijs- en onderzoeksbeleid, hoeft hij geen kennis te hebben van wat er op de werkvloer gebeurt. Hij moet zorgen dat een universiteit of hogeschool functioneert en dat er geen grote fouten worden gemaakt, maar hij hoeft op geen enkele manier verantwoording af te leggen of zelfs maar contact te zoeken met de academische en hogeschoolgemeenschap. Afgelopen week heeft minister van onderwijs Jet Bussemaker Atzo Nicola├» herbenoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hier is ASVA het niet meer eens. We roepen Jet op om deze herbenoeming ongedaan te maken en de UvA en HvA weer terug te geven aan studenten, docenten en medewerkers.

Hieronder vind je de artikelen die ASVA in 2016 over het disfunctioneren van de Raad van Toezicht heeft geschreven:

Hoe gaat het nu verder?

De medezeggenschap van de UvA en de HvA zijn momenteel in gesprek met het ministerie van onderwijs om te praten over de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Er komt waarschijnlijk een interim-RvT die als taak krijgt om de rol van de Raad van Toezicht te herzien. De leden van deze interim-RvT worden gekozen op basis van een vooraf opgestelde profielschets.