ALV stuk KBC

KADERBELEIDSPLANCOMMISSIE November 2021

  Introductie 

Op de ALV van 9 juni 2021 is de Kaderbeleidsplancommissie (hierna te noemen KBC)  van ASVA ingestemd. De opdracht die ons is meegegeven is om een kaderbeleid te  schrijven tot en met 2025. Op deze ALV hebben we drie vragen aan jullie, dit stuk gaat  hier dieper op in. In de bijlage vinden jullie het bijbehorende procesvoorstel en het  verslag.  

1. We nemen jullie graag mee in ons proces en vragen jullie feedback hierop.  2. We vragen de ALV te besluiten om de termijn die dit kaderbeleidsplan betreft  te verlengen.  

3. We leggen jullie onze eerste bevindingen uit onze verkenning voor.  Procesvoorstel 

Om het proces om tot een kaderbeleidsplan te komen in goede banen te leiden  hebben we nagedacht over een aantal fases die elkaar logisch opvolgen. In het  procesvoorstel vinden jullie de uitleg per fase en een grove planning. We bevinden ons  nu in de afrondende momenten van de verkenning.  

Verlengen duur kaderbeleid 

Het schrijven van een kaderbeleid is best wel wat werk. De opdracht van de ALV was  om een kaderbeleidsplan te schrijven voor de periode van 2021-2025. Gekeken naar  de planning is het echter niet realistisch om het kaderbeleid in 2021 af te hebben. Dat  betekent dat de duur van het beleid minder dan 3 jaar is. Dat vinden we als commissie  zonde van ons werk en een kleine drie jaar is bovendien erg kort om echt in te zetten  op bepaalde thema’s of focuspunten. We vragen de ALV dan ook om onze opdracht te  wijzigen en de termijn van dit kaderbeleid vast te stellen op 5 jaar, van 2022 tot en  met 2027.  

Verslag verkenning  

De afgelopen weken hebben we een heel aantal interessante gesprekken gevoerd met  allerlei actoren in en rondom ASVA. Uit de verkenning zijn een aantal thema’s geko men waar we de komende weken een aantal uit zullen kiezen om ons verder op te fo cussen. Een niet-limitatieve lijst van deze thema’s is:  

1. Huisvestingsproblematiek & de rol van ASVA daarin  

2. ASVA in contact met haar achterban  

a. Met studieverenigingen en studentenverenigingen.  

b. Met studenten die geïnteresseerd in de studentenvakbond-thema’s.  c. Vrijwilligers betrekken en betrokken houden  

3. Ontwikkelingen van digitalisering in het onderwijs  

4. Internationalisering binnen ASVA  

Kaderbeleidsplancommissie – november 2021 

  Bijlages  

– Procesvoorstel KBC  

– Verslag verkenning  

Kaderbeleidsplancommissie – november 2021