Trainingen

Alle studentenorganisaties kunnen trainingen aanvragen bij ASVA Academy. Hieronder staan alle bestaande trainingen. Heb je behoefte aan een training die niet op deze pagina staat? Laat het ons weten via academy@asva.nl! Misschien kunnen we een nieuwe training speciaal voor jou ontwikkelen.

De kosten van één training zijn €5 per persoon als je lid bent (of je vereniging lid is) van ASVA en €8 voor niet-leden. Goedkoop dus! Ben jij of jouw vereniging nog geen lid van ASVA, maar wil je dat wel worden? Zet dat dan ook in het aanvraagformulier.

Wil je een training volgen? Vul dan hier het aanvraagformulier in.

Samen met bestuur, commissie of raad

Efficiënt vergaderen:
Hoe zorg je ervoor dat een vergadering zo efficiënt en productief mogelijk verloopt en dat iedereen tegelijkertijd ook betrokken blijft? Na deze training voel je je zekerder als deelnemer van de vergadering. We raden je aan om deze training te volgen met een compleet bestuur, raad of commissie.

Teamrollen:
Welke verschillende teamrollen bestaan er? In deze training leer je wat jouw eigen natuurlijke teamrol en die van je medebestuursleden is. Er komt aan bod hoe je optimaal gebruik kunt maken van de sterke kanten van iedereen. We raden je aan om deze training te volgen met een compleet bestuur, raad of commissie.

Evenementen organiseren:
Een studiereis, eerstejaarsweekend, groot feest of een themaborrel: studie- en studentenverenigingen organiseren elk jaar ontzettend veel evenementen. Waar moet je allemaal rekening mee houden bij het organiseren van verschillende evenementen, hoe stel je een projectplanning op en hoe houd je het overzicht?

Feedback geven:
Feedback geven en ontvangen is essentieel voor een goede samenwerking in jullie bestuur/raad/commissie. Dit werkt alleen als dit zorgvuldig en constructief gebeurt en iedereen er goed mee om kan gaan. In deze training kijken we welke verschillende manieren van feedback bestaan en welk effect deze hebben. Maar vooral ook hoe je het zelf toe kunt passen.

Sollicitaties afnemen:
Waarschijnlijk ga je dit jaar als bestuurslid regelmatig sollicitatiegesprekken afnemen, bijvoorbeeld voor commissies of het nieuwe bestuur. Dit kan soms lastig zijn, bijvoorbeeld omdat je soms actieve leden moet afwijzen waarmee je misschien ook wel bevriend bent. Hoe richt je de sollicitatieprocedure in, hoe voer je een sollicitatiegesprek en hoe breng je slecht nieuws?

Promotie & social media:
Iedereen kent promotiemiddelen als posters en Facebook, maar er is nog veel meer: hoe bereik je op een vernieuwende en doelmatige manier je doelgroep? En hoe zorg je dat jouw doelgroep je evenementen bezoekt?

Afronding jaar & overdracht:
Durf jij je ‘kindje’ al over te dragen? In deze training krijg je handvatten aangereikt om een goede overdracht te realiseren voor bijvoorbeeld het bestuur van je studievereniging, opleidingscommissie of medezeggenschapsraad.

Bestuursevaluatie:
In elk bestuursjaar zijn er altijd wel knelpunten en (onuitgesproken) frustraties. In deze training evalueren we hoe de afgelopen tijd is gegaan: welke dingen zijn er bereikt, wat kon er beter? Door met een externe trainer te evalueren hebben alle bestuursleden de kans om het gesprek goed aan te gaan.

Photoshop / Indesign:
Hoe maak je de perfecte poster voor de promotie van jullie evenementen? Hoe maak je een logo of bewerk je een foto? Bovenal: hoe werkt Photoshop/InDesign? In deze training ga je met je eigen laptop aan de slag om meteen de kneepjes van het vak te leren. (Let op: je moet zelf Photoshop of InDesign op je laptop hebben, dit kan bijvoorbeeld door een proefversie te downloaden.)

Hoe maak je een huisstijl?:
Om op jullie website, posters en merchandise meteen duidelijk te maken om welke vereniging het gaat, is een pakkende, herkenbare huisstijl perfect. Deze is helaas niet zo makkelijk gemaakt. In deze training zet je de basis op, om zelf verder aan de slag te kunnen.

Hoe maak je een basic website?:
Geen vereniging kan tegenwoordig meer zonder website. Dat is dé plek voor potentieel nieuwe leden om zich in te lezen en voor bestuur om aankomende activiteiten aan te kondigen. In deze training helpen wij nieuwe verenigingen om een (gratis) basic website te maken met WordPress.

Werkdruk management:
Hoe zorg je ervoor dat je je bestuursjaar zonder burn-out doorkomt? Welke afspraken maak je met je bestuursleden om jullie mentale gezondheid voorop te zetten? In deze training maken we een goede start met deze vragen zodat jullie het beste uit je jaar (en uit jezelf) kunnen halen.

Inwerken nieuw bestuur:
Na een goede afronding van het jaar, is het van belang om je opvolgers goed in te werken, zodat er geen kennis en ervaring verloren gaat. In deze training wordt uitgelegd wat er allemaal nodig is om je opvolgers een vliegende start te geven.

Samen met verenigingsbestuur

Beleidsplan schrijven:
In het begin van je bestuursjaar vorm je met je bestuur een visie over je organisatie: wat wil je aankomend jaar bereiken? De meeste besturen schrijven dit op een beleidsplan. Wat omvat een helder geschreven beleidsplan? Hoe stel je concrete doelen voor je vereniging of organisatie?

(Financieel) jaarverslag schrijven:
Een (half)jaarverslag is nodig om een wijziging in het lopende jaar te verantwoorden, of aan het eind van het jaar verantwoording af te leggen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering bij verenigingen, of de opleiding of faculteit. In deze training leer je wat er belangrijk is bij een (financieel) (half)jaarverslag.

Commissies aansturen:
Als bestuurslid zal je vaak een aantal commissies met vrijwilligers moeten aansturen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen gemotiveerd, betrokken en productief samenwerkt? Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat een evenement strak wordt georganiseerd met behoud van een informele en gezellige sfeer in de commissie?

Hoe werf je (actieve) leden?:
Iedereen heeft een achterban of leden, actief en minder actief. Hoe bereik je deze mensen? Hoe trek je trek je nieuwe mensen aan? Hoe houd je ze vervolgens ‘actief’?

Juridische aspecten van een vereniging:
Als bestuur van een studentenorganisatie krijg je vaak te maken met officiële documenten als statuten en reglementen, maar bijvoorbeeld ook met grote contracten die je afsluit. Hoe werkt dit precies, wanneer ben je aansprakelijk? En wat moet je doen als er iets misgaat?

Functie-specifieke trainingen

Technisch voorzitten:
Hoe zorg je ervoor dat een vergadering zo efficiënt en productief mogelijk verloopt en dat iedereen tegelijkertijd ook betrokken blijft? Na deze training voel je je zekerder als voorzitter van de vergadering.

Secretarisschap:
In deze training komen de functiespecifieke taken van een secretaris aan bod. Het belangrijkste aspect daarvan is het beheren van de informatiestromen. Hoe je zaken als ledenadministratie, notulen, actielijsten en communicatie het beste kunt aanpakken, leer je in deze training.

Penningmeesterschap:
Deze basistraining penningmeesterschap behandelt de rol van een penningmeester binnen de organisatie. Hoe stel je een begroting op en hoe voer je een gezond financieel beleid?

Acquisitie:
Hoe strik jij zoveel mogelijk bedrijven als sponsor voor je vereniging? Bijvoorbeeld in financiële middelen of met een gezamenlijke activiteit. Je leert tijdens deze training hoe je met je doelgroep in contact komt en hoe je deze relaties zo vruchtbaar mogelijk onderhoudt. Voor het verwerven of verkrijgen van nieuwe opdrachten is acquisitie per telefoon een veelgebruikt middel. Daarvoor is een goede argumentatie en sterke overtuigingskracht belangrijk. In deze tweede training ga je verder de diepte in met een strategie voor acquisitie.